Политика за поверителност, лични данни и общи условия

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ
Политика за употребата на „бисквитки“

Какво представляват бисквитките?

Политика за поверителност : Бисквитките са файлове с информация, включващи неограничено текстово съдържание, които се съхраняват в компютрите на потребителя с цел подобряване работата със съответния уеб сайт. Тези файлове позволяват потребителят да бъде разпознат и уеб сайтът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уеб сайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя и уникален номер.

Политика за поверителност

За какво се използват бисквитките?

Бисквитките се използват за адаптиране съдържанието на уебсайтa към предпочитанията на индивидуалния потребител и оптимизиране работата с определения уебсайт. Използват се още за изготвянето на анонимна обща статистика, която ни помага да разберем как потребителят работи с уебсайтовете, което помага за подобряването на тяхната структура и съдържание, като в същото време няма достъп до личната потребителска информация.

Какви бисквитки използваме?

diamantengoblen.com използва два вида бисквитки – временни и фиксирани. Първите са временни файлове, които се генерират в компютъра на потребителя, докато той не излезе от уебсайта или не затвори използваното от него приложение (уеб браузър). Фиксираните файлове остават в компютъра на потребителя за време, определено в параметрите на бисквитките, или докато не бъдат изтрити ръчно от потребителя.

Използваните от diamantengoblen.com бисквитки са конфигурирани от самия уеб сайт, когато го посещавате, и те могат да бъдат разчетени единствено от него.

Бисквитки, използвани от партньори на оператор на един уеб сайт, включително и без ограничение, потребителите на уеб сайта са обект на техни собствени политики за поверителност.

Съдържат ли бисквитките лична информация?

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от не оторизирани лица невъзможен.

Изтриване на бисквитки

По правило приложенията, използвани за сърфиране в уеб сайтове, позволяват запазването на бисквитки по подразбиране. Тази настройка може да бъде променена така, че автоматичното запаметяване на бисквитки да бъде блокирано в уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, преди бисквитките да бъдат запаметени на компютъра. Детайлна информация за различните начини за работа с бисквитки може да бъде открита в настройките на приложението (уеб браузъра).

Ограничаването на бисквитките може да се отрази на някои функционалности на уеб сайта.

Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“ на твоя браузър. За да откриеш тези настройки, може да използваш също така и стъпките по-долу или да използваш опцията „помощ“ на браузъра си за повече детайли.

За настройка на бисквитките от трети лица можете да използвате този уеб сайт:

http://www.youronlinechoices.com/bg/

Политика за поверителност

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на diamantengoblen.com/
1. ПРЕДМЕТ
Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на diamantengoblen.com, които уреждат правилата за използването на Платформата, включително сключването на договор за покупка продажба с търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупка продажба през сайта diamantengoblen.com

Политика за поверителност

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. Фирма ЕЛМАЗИ ЕООД, с ЕИК 203909671 , е собственик на сайт https://diamantengoblen.com/, представляващ онлайн магазин.

2.2. Можете да се свържете с diamantengoblen.com на телефон +359 896310101 или на електронната ни поща  elmazenigobleni@abv.bg
2.3. Продавач на платформата за електронна търговия diamantengoblen.com може да е всяко лице, което предлага стоки или услуги на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това.

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Купувач – лице на или над 18 години , което е сключило договор за покупка продажба от разстояние през платформата за електронна търговия diamantengoblen.com

3.2 Продавач – ЕЛМАЗИ ЕООД , наричано за краткост diamantengoblen.com
3.3. Платформата – домейна diamantengoblen.com и неговите под домейни.

3.4. Клиент – всяко физическо лице, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

3.5. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от електронна поща и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, платежни документи и др.)

3.6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между diamantengoblen.com и Клиента, чрез който Клиентът заявява на diamantengoblen.com, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.

3.7. Продукт(-и) / „Стока(-и) – всеки предмет на договор за покупка продажба,сключен между Купувача и Продавача през Платформата. Стоките, които са обект на продажба са описани като РАЗМЕР;ВИД ЕЛМАЗИ;СРОК ЗА ДОСТАВКА; ВИД ИЗРАБОТКА. diamantengoblen.com не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на стока се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно описанието на стоката.

3.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Платформата или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.9. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупка продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

Политика за поверителност

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на diamantengoblen.com са задължителни за всички Клиенти на Платформата.

4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването ? и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от diamantengoblen.com по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно.

4.4. diamantengoblen.com има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия diamantengoblen.com ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Платформата при всяко нейно ползване.

4.6.diamantengoblen.com полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, е възможно да бъдат допуснати технически грешки или да има пропуски в тази информация, за което предварително се извиняваме на своите клиенти.

4.7. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променени от Продавача по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които diamantengoblen.com предварително се извинява на своите Клиенти.

4.8. Възможно е доставката на стоките понякога да се забави повече от оказания период на доставка. Въпреки това, от diamantengoblen.com се стремим да доставим стоките по най-бързият възможен начин до клиентите си!

4.9. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на diamantengoblen.com от негово име.

5.2. diamantengoblen.com ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му . Това уведомление diamantengoblen.com прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3. Клиентът може да промени или откаже поръчката си преди тя да бъде на статус „Приключена“. Ако клиентът не откаже поръчката и не я приеме от офиса на ЕКОНТ или когато му бъде доставена на адреса посочен от него, то неговият статус в Online магазина ще бъде променен на „нередовен клиент“ и могат да му бъдат отказани последващи поръчки.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез телефонно обаждане с уведомление, че поръчката му е приета и със статус в ИЗЧАКВАНЕ. При поръчка на продукт от-КАТЕГОРИЯ:НАЛИЧНИ – Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез телефонно обаждане с уведомление,че поръчката е изпратена и статуса на поръчката е променен на ПРИКЛЮЧЕНА!

Политика за поверителност

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2. diamantengoblen.com може да публикува рекламна или промоционална информация за Продуктите и/или за предлаганите от него промоции на Платформата, за определен период от време.

6.3. Всички цени на Продуктите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.4. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка, по повод на самата транзакция. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова diamantengoblen.com препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.

6.4.1. За поръчки, платени с дебитна карта ;

6.4.2. За поръчки, платени с наложен платеж ;

6.4.3. За поръчки, платени с кредитна карта ;

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

8. АВТОРСКО ПРАВО

8.1. „Съдържанието“ на Платформата, включително логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на ЕЛМАЗИ ЕООД!

8.2. diamantengoblen.com има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.

8.3. Нищо в сключения между diamantengoblen.com и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на diamantengoblen.com последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на diamantengoblen.com върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на diamantengoblen.com

8.4. Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

8.5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящите общи условия.

8.6. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от diamantengoblen.com.

Политика за поверителност

9. ПОРЪЧКА

9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата diamantengoblen.com чрез добавянето на желаните Продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

9.2. Всеки добавен в количката за покупки Продукт може да бъде купен. Добавянето на Продукт в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Продукт.

9.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на diamantengoblen.com във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

Клиентът дава разрешение на diamantengoblen.com да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който diamantengoblen.com ще изпълни поръчката.

9.4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на diamantengoblen.com да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

9.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента.

Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;

• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни;

• При неуспешен опита за доставка поръчания от Клиента Продукт.

10. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

diamantengoblen.com зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни.

Прочетете Политика за поверителност и защита на личните данни публикувана тук.

Тя е изготвена въз основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

ЕЛМАЗИ ЕООД чрез diamantengoblen.com полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка.

Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство, клаузите на настоящите Общи условия и Политика за поверителност , ЕЛМАЗИ ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, за които са предоставени.

10.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на diamantengoblen.com, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели:

(1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране;
(2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по имейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

10.2. Клиентът се съгласява да предостави на diamantengoblen.com неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата.

10.3. С предоставянето на свои данни на diamantengoblen.com (включително имейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват diamantengoblen.com или трети лица, които са куриери, доставчици на поръчаните стоки.

10.4. С предоставянето на свои лични данни на diamantengoblen.com Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на diamantengoblen.com и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 10.1.

11. РЕКЛАМА

11.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата diamantengoblen.com, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини.

11.2. Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или като се свърже с diamantengoblen.com по какъвто и да е друг начин, включително но не само по имейл elmazenigobleni@abv.bg, по телефона +359 896310101, по пощата и др.

11.3. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

12. ПЛАЩАНЕ

12.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

12.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане са посочени във всяка Поръчка.

12.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на съответните платежни и съпътстващи поръчката документи в съответствие с действащото българско законодателство.

12.4. Продавачът ще издаде на Клиента документ удостоверяващ плащането за поръчаните и доставени Продукти.

13. ДОСТАВКА НА СТОКИ

13.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Продукти сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

13.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл elmazenigobleni@abv.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

14. ГАРАНЦИИ

14.1. Търговската гаранция е в сила от 30 (тридесет) дни от датата на закупуване на стоката . Гаранцията покрива единствено производствени дефекти. За такива се считат:

· Несответствие на символите от легендата на хартиеният носител с тези от панамата
· Липсващи цветни елмази
· Повреден лепкащ слой на панамата
14.2. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря в случай на несъответствие между потребителската стока и договора за покупко-продажба, съгласно гаранцията по чл. 112-114 от ЗЗП. Гаранцията се предоставя от ЕЛМАЗИ ЕООД, с ЕИК 203909671.

14.3. Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП), стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 14 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й на клиента (включително ненарушената опаковка).

14.4. Поправката при отстраним дефект се извършва в срок от 45 дни.

14.5. Относно рекламации и оплаквания, свързани със закупена стока и/или услуга, Купувачите следва да се свържат с ЕЛМАЗИ ЕООД на посочените данни за контакт в настоящите Общи условия.

Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото му Закона за защита на потребителите и го изпрати на ел.поща elmazenigobleni@abv.bg

15. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

16. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

16.1. Съгласно изискванията на ЗЗЛД относно обработката на личните данни и свободното им движение, с последващите промени и допълнения, diamantengoblen.com е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

16.2. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Продукти, други търговски дейности, рекламиране на Продуктите, маркетингови услуги, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

16.3. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на diamantengoblen.com и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в т. 10.1 и 16.3 от настоящите общи условия.

16.4. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от законодателството, като правото на информираност и правото да променя личните си данни.

16.5. Всеки Купувач има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на elmazenigobleni@abv.bg , на вниманието на ЕЛМАЗИ ЕООД ,за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени, или не, за което не дължи никаква такса.

16.6. Всеки Купувач може да упражни правото си да промени личните си данни като подаде писмена молба на elmazenigobleni@abv.bg, на вниманието на ЕЛМАЗИ ЕООД, според следните цели:
• поправка, актуализация или изтриване на личните данни;
• преобразуването на данните в анонимни;

16.7. Купувачът се съгласява и разрешава на diamantengoblen.com да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона.

16.8. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ЕЛМАЗИ ЕООД (diamantengoblen.com) гарантира в максимална степен защитата на личните данни на Клиентите си. Нашата рамка за сигурност се основава на Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му, ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).Прилагат се и разнообразни механизми (криптиране, анонимизация, и др.)

Политиката за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайт, Политиката за използване на „Бисквитки“ и всякакви други документи, които са упоменати на Платформата, определя правилата, които diamantengoblen.com ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Платформата или да предоставите Личните си данни.

Тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия.

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте.

Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Платформата и/или достъп до нея, както и с оглед онлайн пазаруването.

Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите потребители, така и за diamantengoblen.com Затова е важно потребителите ни да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация.

Настоящата Политика за поверителност за личните данни е неразривно свързана с Общите условия на diamantengoblen.com, но не е част от тях.

Тя не регламентира права и задължения.

Има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме. Във връзка с предоставянето на електронни продукти и услуги ( Елмазени гоблени и др.).

Защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица.

Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от ЕЛМАЗИ ЕООД.

Тази Политика за поверителност  за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които diamantengoblen.com събира и обработва във връзка с предоставяните от компанията продукти и услуги.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ

· Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин;

· Обработваме лични данни за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство;

· Обработваме лични данни, за да предоставяме на потребителите по-добри продукти и услуги, които да са съобразени с техните потребности;

· Предприемаме необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които обработваме.

· Обработваме лични данни в съответствие с действащото законодателство.

· Съобщаваме на потребителите какви лични данни събираме, както и защо и как го правим.

· Обработката на лични данни няма да надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие с приложимото законодателство

· Зачитаме правата, които потребителите имат по силата на законодателството за защита на личните данни.
В това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни и др.

· Въвеждаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим личните данни на нашите потребители от случайно или незаконно унищожаване.

От случайна загуба,  неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

· diamantengoblen.com обработва различни видове лични данни, които се предоставят от потребителите.

Такива данни включват идентификационни данни за потребителя, информация какви продукти и услуги, както и информация за извършени плащания и други.

· diamantengoblen.com обработва следните категории лични данни за своите потребители.
•основни данни;
•данни, които се предоставят при регистрация и поръчка ;
•данни за поръчките;
•данни за плащанията;
•данни за комуникация с потребителите.

· diamantengoblen.com събира лични данни за потребителите по различни начини.

В повечето случаи получаваме информация директно от потребителите при и по повод поръчки и изпълнението тяхното изпълнение.

Политика за поверителност

ЛИЧНИ ДАННИ

На практика,  информация която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.

Видовете лични данни, предмет на настоящата Политика за личните данни , са: Основни данни; Данни, които се предоставят при сключването на договор; Данни за поръчките; Данни за плащанията; Данни за комуникация с потребителите.

Лични данни за деца.

diamantengoblen.com Не събира съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако не  получим съгласието на лицето, носещо родителска отговорност за детето.

Основни данни

· Имена;

· Телефонен номер;

· Постоянен адрес (потребителят може да предостави, доброволно и по свой избор, и адрес за получаване на продуктите, в случай че същият е различен);

· Е-mail;

Данни за поръчката

Това са данни за модела на гоблена, артикулен номер, размер, други, на поръчания от потребителя продукт.

Данни за поръчките

•Дата на генериране на поръчката;
•Дата на регистрация;
•Номер на поръчката и дата на генериране;
•Адрес на електронна поща;
•Предоставени телефонни номера;
•Поръчани продукти – модел, артикулен номер, размер и др.;

Данни за плащанията

Това са данни за историята на плащанията на потребителите във връзка с поръчки, сключени с ЕЛМАЗИ ЕООД.

Такива данни са:
•Дата на плащане;
•Размер на платената сума;
•Начин на плащане ( наложен платеж , с дебитна или кредитна карта);
•Информация за дебитна/кредитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова/платежна информация (при безкасови плащания).

Данни за комуникацията с потребителите
Това са данни, които се обработват във връзка с комуникацията между diamantengoblen.com , респективно оторизираните за това служители и неговите потребителите под формата на запитвания, заявления, молби или рекламации.

При извършване на проучвания на удовлетвореността, при обаждания/съобщения във връзка с поръчаните/ползваните продуктите и услуги или др.

Такива са и данните, които се генерират автоматично, когато потребителите извършват справки, отнасящи се за продуктите и услугите на ЕЛМАЗИ ЕООД.

Такива данни са:

•Данни за Потребителя(вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други);

•Информация за контакт с потребителя (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни и факс номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);

•Вид на комуникацията (писмено запитване, заявление, жалба, писмо, запитване през онлайн форма или през мобилно приложение, имейл, телефонно обаждане, кратко текстово съобщение или др.);

•Дата на изпращане или получаване на комуникация (например дата на входящо или изходящо обаждане, дата на получаване на запитване, жалба, рекламация или съобщение, дата на изпращане на съобщение, писмо или др.);

•Информация, съдържаща се в съответната комуникация (например съдържание на запитване/жалба на потребител, приложени документи, съдържание на отговора или справката) и др.

· Финансова информация (банкова сметка и други);

· Запис на глас – обаждания, направени към контактния център на ЕЛМАЗИ ЕООД.

Обработка на лични данни представлява всяко използване на лични данни.

Обработка на лични данни са действията по:

•Събиране;
•Записване;
•Съхранение;
•Преглеждане;
•Проверка;
•Промяна;
•Извличане;
•Разкриване;
•Ограничаване;
•Изтриване;
•Унищожаване и др.

ОБРАБОТКА НА ДАННИ, НЕОБХОДИМА ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ
С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, diamantengoblen.com има право да обработва всяка информация.

diamantengoblen.com има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

За да бъде извършена покупко–продажба с diamantengoblen.com е необходимо потребителят да предостави свои лични данни.
Предоставянето на тези данни ни позволява да идентифицираме съответния потребител като страна по договора и като титуляр на правата/задълженията по него.

Имена, e-mail, телефонен номер и адрес на потребителя са част от минималното съдържание на всеки договор за покупко-продажба (съответно заявление за регистрация).

Съобразно изискванията на Закона за електронните съобщения. В случай, че даден потребител откаже да ги предостави, diamantengoblen.com няма да може да сключи договор.

КАТЕГОРИИ ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП И ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

· Транспортни/куриерски фирми, с оглед изпълнение на договорните ни задължения. Изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас. Изпращане на закупени стоки;
· Лица, които по възлагане на ЕЛМАЗИ ЕООД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
· Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;
· Лица, на които ЕЛМАЗИ ЕООД е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас;
  Лица обработващи лични данни, които въз основа на договор с  ЕЛМАЗИ ЕООД обработват личните Ви данни от името на diamantengoblen.com;
· Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

diamantengoblen.com съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за поверителност за личните данни.

Или за да бъдат спазени изисквания на законодателството.

С оглед изпълнение на задълженията ни за diamantengoblen.com след изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават, освен ако:

• съответният потребител е упражнил правото си да поиска ограничаване/изтриване на обработването на лични данни, отнасящи се за него/нея;

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

· Личните данни, обработвани с цел управление на профила в Платформата – до изричното оттегляне на даденото съгласие.

· Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно/осигурителния контрол / като но не само:
Фактури,   приемно-предавателни протоколи, се съхраняват поне 11 години, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок.
diamantengoblen.com се старае обработваните лични данни на потребителите да се актуализират (и при необходимост се коригират).
Също така не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане на целите, описани по-горе.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Изграждането и запазването на доверие между нас и нашите потребители е основен стратегически приоритет за diamantengoblen.com.

Ето защо, защитата на нашите системи и личните данни е от първостепенно значение, както за нашите потребители, така и за diamantengoblen.com.

Наша основна цел е да потребителите се чувстват 100% Сигурни и Спокойни, когато ползват услугите на diamantengoblen.com.

В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики diamantengoblen.com предприема необходимите технически и организационни мерки.

За да бъдат личните данни на потребителите в безопасност.

За да осигури защита на личните данни на потребителите diamantengoblen.com използва съвременни технологии, съчетани с безкомпромисно управление  за сигурност.

Политиката за поверителност и защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство .

Тази Политика за поверителност за личните данни е актуална към 25.05.2018 година.

Настоящата Политика за поверителност  може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство.

По инициатива на diamantengoblen.com, на потребителите или на компетентен орган .

diamantengoblen.com ще информира потребителите за измененията или допълненията на тази Политика за поверителност за личните данни, като:

• публикува актуализираната Политика за поверителност за личните данни на интернет страницата на

• изпрати съобщения на потребителите, съдържащи линк към интернет страницата, където е публикувана актуализираната версия на настоящата Политика за поверителност ;

Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за поверителност за личните данни на интернет страницата на https://diamantengoblen.com/.