Галерия – Готови, изработени от наши клиенти

Изработен от : Бойка Милева
Изработен от : Силвия Янкова
Гоблен по снимка на клиента!
Изработен от : Силвия Янкова
Гоблен по снимка на клиента!
Изработен от: Калинка Младенова
Изработен от : Пенка Кънчева
Гоблен по поръчка на клиента – по оригиналните картини на българска художничка!
С изричното позволение на художника!!!
Изработен от: Цветана Горанова
Изработен от : Елена Атанасова
Изработен от : Елена Атанасова
Гоблен по снимка на клиента!
Изработен от : Елена Атанасова
Изработен от : Виктория Лалинска
Изработен от:Милена Динева
Изработен от:Милена Динева
Изработен от:Милена Динева
Изработен от: Камелия Илиева‎
Изработен от : Десислава Колева
Изработен от : Даниела Славова
Изработен от : Виктория Бояджиева
Изработен от : Виктория Бояджиева
Изработен от : Куни Петрова
Изработен от: Борислава Иванова
Гоблен по снимка на клиента!
Изработен от : Мариана Бранкова.
Изработен от : Малинка Костова
Изработен от : Бисерка Маринова
Изработен от : Емилия Станчева
Изработен от : Симеонка Николова.
Изработен от : Жана Стоицова
Изработен от : Миланка Костова
Изработен от: Цветанка Ел Асал
Изработен от: Цветанка Ел Асал
Изработен от :Илияна Симеонова
Гоблен по снимка на клиента!
Изработен от Мариана Бранкова
Изработен от Елена Чернева
Изработен от : Таня Венева
Изработен от Надя Дочева
Изработен от : Илияна Симеонова
Изработен от : Ани Грозева
Гоблен по снимка на клиента!
Иработен от : Азизе Бакиева
Изработен от : Анастасия Карджева
Изработен от: Миланка Костова
Изработен от: Миланка Костова
Изработен от Цветан Стоянов
Изработен от: Мария Герджилова
Изработен от Мария Герджилова
Изработен от : Росица Бурлакова!
Изработен от: Гинка Дочевска
Изработен от: Гинка Дочевска
Изработен от: Гинка Дочевска
Изработен от : Пенка Тотева Кънчева
Изработен от : Пенка Тотева Кънчева
Изработен от : Пенка Тотева Кънчева
Изработен от Миланка Костова
Изработен от : Наташа Щръклева
Изработен от : Латинка Стоянова
Изработен от: Даниела Стефанова
Изработен от- Антония Николова!
Изработен от: Даниела Стефанова
Изработен от : Росица Бурлакова
Изработен от: Деница Георгиева
Гоблен по снимка на клиента!
Изработен от : Пенка Матева
Изработен от: Лушка Костуркова
Изработен от: Лушка Костуркова
Гоблен по снимка на клиента!
Изработен от : Силвия Янкова
Изработен от: Десислава Пламенова Орешенска!
Изработен от Донка Златанова!
Изработен от : Татяна Стоянова!
Изработен от Десислава Христова!
Изработен от: Стела Динева!
Изработен от: Лили Димитрова!
Изработен от : Дани Кръстева!
Изработен от: Росен Николаев!
Изработен от: ОЛГА ЗЛАТАНЧЕВА
Изработен от : Силвия Янкова
Гоблен по снимка на клиента!
Изработен от :Силвия Янкова
Изработен от: Ива Ивова
Гоблен по снимка на клиента!
Изработен от : Николета Балканджийска
Гоблен по снимка на клиента!
Изработен от : Ваня Трифонова
Изработен от : Десислава Миланова
Изработен от : Миланка Костова
Изработен от: Росен Николаев
Изработен от Лидия Стойчева
Изработен от : Емилия Битунска
Изработен от: Гинка Дочевска
Изработен от: Полина Стоимчева
Изработен от : Донка Павлова
Гоблен по снимка на клиента
Изработен от : Теодора Пойрязова
Изработен от : Теодора Пойрязова
Изработен от : Радослава Вътева
Изработен от : Ели Гаврилова
Изработен от : Ива Ивова
Изработен от : Ива Ивова
Изработен от : Мария Коцева
Изработен от : Райна Владимирова
Изработен от :Славка Панталеева
Изработен от :Славка Панталеева
Изработен от: Доротея Димитрова
Изработен от : Мария Коцева
Изработен от : Боряна Никитова
Изработен от Ваня Трифонова
Изработен от Магдалена Пунева
Гоблен по снимка на клиента
Изработен от Маргарита Асенова
Изработен от Маргарита Асенова
Изработен от Иванка Пеева!
Изработен от Таня Манева
Изработен от Ани Соколова!
Изработен от Петя Лечова
Изработен от Елена Кръстева
Изработен от Лидия Стойчева
Изработен от Антония Николова
Изработен от Juliet Nassour
Изработен от Даниела Цонева
Изработен от Даниела Цонева
Изработен от Радка Свиерчек- по снимка на нейното прекрасно внуче !
Изработен от : ФАТМЕ КАМБЕР
Изработен от СОНЯ МЕЧАНОВА
Изработен от: Даниела Стаменова!
Изработен от Величка Стоева
Изработен от Ели Ангелова
Изработен от Беатрис на 10г. от Ботевград.
Изработен от: АНТОАНЕТА ХАРИЗАНОВА
Изработен : ИВЕЛИНА СТОЯНОВА
Изработен от : СВЕТЛАНА ТЕНЕВА
Изработен от : МАРИЯНА БРАНКОВА
Изработен от : РАДКА СВИЕРЧЕК
Изработен от ПЕНКА КЪНЧЕВА
Изработен от ТОНКА САКАЛИЕВА
Изработен от МАРИНА ПЕТКОВА
Изработен от СВЕТЛА ИВАНОВА
Изработен от СВЕТЛА ИВАНОВА
Гоблен по снимка на клиента !
Изработен от ФАТМЕ КАМБЕР
Изработен от Кристина Божилова!
Изработен от Тамара Николаева
Изработен от Албена Димитрова
Изработен от Росен Николаев
Изработен от Ралица Петкова
Изработен от Величка Стоева
Изработен от Мариела Мирошниченко
Изработен от Елена Кръстева
Изработен от Росен Николаев!
Изработен от Силвия Павлова
Изработен от Камелия Маринкова
Изработен от Албена Иванова
Изработен от Силвия Янкова
Изработен от Силвия Павлова

Изработен от Албена Иванова
Изработен от Маргарита Попова
Изработен от : Елена Нинова
Изработен от : Нели Тушлекова
Изработен от Ралица Петкова
Изработен от Величка Караиванова
ГОБЛЕНИ ПО СНИМКА НА КЛИЕНТА Изработени от Донка Павлова!
Изработен от Йорданка Кордева
Изработен от Йорданка Кордева
Изработен от Йорданка Кордева
Изработен от Ива Ивова
Изработен от Маргарита Петкова !
Изработен от Зорница Стоянова
Изработен от : СТАНКА ПАВЛОВА
Изработен от : МИЛЕНА ЦВЕТКОВА
Изработен от : СОНЯ МЕЧЕНОВА
По снимка на клиента Изработен от : ДОНКА ПАВЛОВА
Изработен от : ЛАТИНКА СТОЯНОВА
Изработен от : ЖИВКА ТОДОРОВА
Изработен от : МАРИЯ АНАТОЛИЙ
Изработен от : ЦОНКА ИВАНОВА
Изработен от : РОСИЦА САМУИЛОВА
Изработен от : ВАЛЕНТИНА КАРАДАКОВА
Изработени от Елизабет Трайчева и Миглена Петрова
Изработен от : МИЛАНА ЦВЕТКОВА
Изработен от Ася Памукова
Изработен от : ЦВЕТЕЛИНА ДИМЧЕВА
Изработен от : ЦВЕТЕЛИНА ДИМЧЕВА
Изработен от : ЦВЕТЕЛИНА ДИМЧЕВА
Изработен от : ЦВЕТЕЛИНА ДИМЧЕВА
Изработен от : ЦВЕТЕЛИНА ДИМЧЕВА
Изработен от : ЦВЕТЕЛИНА ДИМЧЕВА
Изработен от : ЦВЕТЕЛИНА ДИМЧЕВА
Изработен от : ЦВЕТЕЛИНА ДИМЧЕВА
Изработен от : ЦВЕТЕЛИНА ДИМЧЕВА
Изработен от : МАРИА ЯМАКОВА
Изработен от : ГАЛИНА МАСЛАРОВА
Изработен от : СВЕТЛАНА СТАНЕВА
Изработен от : ВЕСЕЛИНКА АНГЕЛОВА
Изработен от : ВЕРА БОЯНИНСКА
Изработен от : КРИСТИНА РУСЕВА
Изработен от : ДОНКА ПАВЛОВА
Изработен от :
Изработен от : ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА
Изработен от : ВИОЛЕТА КОЛЕВА
Изработен от : МИЛЕНА ЦВЕТКОВА
Изработен от : РОСИЦА МАРИНОВА
Изработен от : РОСИЦА МАРИНОВА
Изработен от : СЕНИХА БИЛЯЛОВА
Изработен от : СВЕТЛАНА СТАНЕВА
Изработен от : ТЕДИ САВОВА
Изработен от : ВЕРА БОЯНИНСКА ПЕТРОВА
Изработен от : ВЕРА БОЯНИНСКА ПЕТРОВА
Изработен от : АНТОАНЕТА РАНКОВА
Изработен от : АНТОАНЕТА РАНКОВА
Изработен от : БИЛЯНА НЕШЕВА
Изработен от : ВЕЛИЧКА КАРАИВАНОВА
Изработен от : ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА
Изработен от : ДИЛЯНА МИШЕВА
Изработен от : ДОРА ТАНЕВА
Изработен от : ДОРА ХРИСТОВА
Изработен от : ЕКАТЕРИНА МЛАДЕНОВА
Изработен от : ЕЛЕНА АЛОЙС
Изработен от : НИКОЛЕТА БАЛКАНДЖИЙСКА
Изработен от : ЗОРНИЦА СТОЯНОВА
Изработен от : ИВОНА ПЕНКОВА
Изработен от : ЕЛЕНА МУДРЕВА
Изработен от : ЕЛЕНА ДУРЧЕВА
Изработен от : ЕЛЕНА ДУРЧЕВА
Изработен от : ЕЛЕНА ДУРЧЕВА
Изработен от : РОСИЦА УЗУНОВА
Изработен от : ИЛИАНА БОРИСОВА
Изработен от : МАРИЕТА БАКАЛОВА
Изработен от : МАРИЯНА ТЕНЕВА
Изработен от : МИЛКА ТОДОРОВА
Изработен от : МИЛКА ТОДОРОВА
Изработен от : НЕВЕНА РАЧЕВА
Изработен от : НЕВЯНА СТОЙЧЕВА
Изработен от : НЕВЯНА СТОЙЧЕВА
Изработен от : НЕДКА СЪРХОШЕВА
Изработен от : ПАОЛИНА ГЕОРГИЕВА
Изработен от : ПАОЛИНА ГЕОРГИЕВА
Изработен от : ПАОЛИНА КОЛЧЕВА
Изработен от : ПАОЛИНА КОЛЧЕВА
Изработен от : РОСИЦА ГЕОРГИЕВА
Изработен от : СИЛВИЯ КИРИЛОВА
Изработен от : СТЕЛА ТОДОРОВА
Изработен от : СТЕФИ СТОЯНОВА
Изработен от : СТЕФИ СТОЯНОВА
Изработен от : РАЙНА МАТНЕШЛИЕВА
Изработен от : РАЙНА МАТНЕШЛИЕВА
Изработен от : РАЙНА МАТНЕШЛИЕВА
Изработен от : ИРЕНА ХАДЖИМИТЕВА
Изработен от : Десислава Стефанова
Изработен от : Десислава Стефанова
Изработен от: Донка Павлова
Изработен от : Донка Павлова
Изработен от : Анелия Спасова
Изработен от : Емилия Иванова
Изработен от : Емили Александрова
Изработен от : Галина Масларова
Изработен от : Исмигюл Ахмед
Изработен от : Жанета Велинова
Изработен от : Кристина Христова
Изработен от : Латинка Стоянова
Изработен от : Мария денкова
Изработен от : МАРИЯ ДЕНКОВА
Изработен от : МАРИАНА ДИМИТРОВА

Изработен от : Росица Бурлакова

Изработен от Мария Денкова

Изработен от : Aylya Vicheva